domingo, 31 de julio de 2011

la pau

la pau es un sentiment agradable  per aixo lo divertit es pacific 

(perdoneu les faltes esta escrit en un ordinador angles)

1 comentario: